Αγγλικά για μικρές ηλικίες

Αγγλικά για μικρές ηλικίες

 

 

Βιωματική εκμάθηση της γλώσσας

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού

Ολιγομελή τμήματα

Συνδυαστικά πακέτα με τη Σχολική Μελέτη !