Προετοιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια

Για εκείνους που ζητούν περισσότερα από ένα Σχολείο

 

 

Το φροντιστήριο ΒΑΘΜΙΔΑ αναλαμβάνει την προετοιμασία των μαθητών της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια καθώς και τις εξετάσεις για τις Υποτροφίες των Ιδιωτικών Γυμνασίων.

Προσφέρουμε

 

Μια μοναδική εμπειρία εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται σε υψηλούς στόχους και υποστήριξη στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Οργάνωση της ύλης

Υποστηρικτικό υλικό

Καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται

Διαγωνίσματα προσομοίωσης

Το κέρδος για το μαθητή...

 

... είναι πολλαπλό

Αφομοίωση της ύλης του Δημοτικού

Γνωριμία με τις έννοιες και την ύλη του Γυμνασίου

Εξοικείωση με Διαγωνίσματα και Κριτήρια Αξιολόγησης (τεστ)

Οργάνωση της μελέτης και του χρόνου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για το Γυμνάσιο και αργότερα το Λύκειο

Το όφελος για τους γονείς ...

 

... είναι επίσης σημαντικό

Ενημέρωση για τις διαδικασίες

Διαρκής παρακολούθηση της προόδου

Μικρές και ομοιογενείς ομάδες ή ατομικά μαθήματα

Ευέλικτη διδασκαλία, δια ζώσης ή από απόσταση

Μαθήματα

Ώρες*/εβδομάδα

Γλώσσα

1

Μαθηματικά

1

Πρόγραμμα 2021-2022

 

 

Ε’ Δημοτικού

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ’ Δημοτικού

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ως ώρες λαμβάνονται υπόψη οι διδακτικές

Οκτώβριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Μαθήματα

Ώρες*/εβδομάδα

Ώρες*/σύνολο

Γλώσσα

2

30

Μαθηματικά

2

30

αλλά και για τους τελειόφοιτους του Γυμνασίου...

 

...που θα ήθελαν να βρίσκονται σε ένα καλύτερο Λύκειο, με περισσότερες προοπτικές και ερεθίσματα

Εντοπισμός και κάλυψη ελλείψεων

Κριτήρια Αξιολόγησης και Διαγωνίσματα

Επαναλήψεις σε όλη την ύλη του Γυμνασίου

Ευέλικτη διδασκαλία, δια ζώσης ή από απόσταση

... και όλα μπαίνουν στη θέση τους