Ενημέρωση Γονέων

Βασικό μας μέλημα η στενή συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικώνΣυνεργασία Γονέων-ΕκπαιδευτικώνΣυνεργασία Γονέων-Εκπαιδευτικών.

Τακτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται με ενημερωτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα προς όφελος των μαθητών. Μάλιστα, κάποιες από αυτές με την παρουσία των μαθητών με στόχο τη διαμόρφωση / εκτίμηση / αναθεώρηση  της στοχοθεσίας τους.

Άλλωστε, στη Βαθμίδα θεωρούμε μέρος της ποιοτικής εκπαίδευσης τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?