Οι χώροι μας

Με έμφαση στη λεπτομέρεια και με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, δημιουργήσαμε τους χώρους εκπαίδευσης επιλέγοντας υλικά, χρώματα και εξοπλισμό που πληρούν τις προδιαγραφές αλλά και τις δικές μας υψηλές απαιτήσεις.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?