• Φροντιστήριο Μέσης ΕκπαίδευσηςΦροντιστήριο Μέσης ΕκπαίδευσηςΣτοχευμένη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
 • Παιδαγωγικά τεκμηριωμένη εκπαίδευση
 • Υποστήριξη με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας και επαναληπτικές δοκιμασίες
 • Στοχοθεσία και δόμηση διδασκαλίας
 • Ανταπόκριση στη δυναμική των καιρών αλλά και απάντηση στις προκλήσεις της εποχής και την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα
 • Προετοιμασία για σχολικά διαγωνίσματα και εξετάσεις
 • Βελτιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και επίτευξη στόχων
 • Ανατροφοδότηση με συνεχή ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων
 • Ολιγομελή τμήματα με στόχο:
  • την καλύτερη κατανόηση της ύλης,
  • την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας κι άμιλλας και
  • το περιθώριο επιλογής των κατάλληλων και σύγχρονων στρατηγικών και μεθόδων μάθησης
 • Εξειδικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία
 • Ενδυνάμωση μαθησιακής διαδικασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Διαδικτυακής Διδασκαλίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους!

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?