• Φροντιστήριο Μέσης ΕκπαίδευσηςΦροντιστήριο Μέσης ΕκπαίδευσηςΣτοχευμένη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
  • Παιδαγωγικά τεκμηριωμένη εκπαίδευση
  • Στοχοθεσία και δόμηση διδασκαλίας
  • Ανταπόκριση στη δυναμική των καιρών αλλά και απάντηση στις προκλήσεις της εποχής
  • Προετοιμασία για σχολικά διαγωνίσματα και εξετάσεις
  • Βελτιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και επίτευξη στόχων
  • Ανατροφοδότηση με συνεχή ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων
  • Εξειδικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία
  • Ενδυνάμωση μαθησιακής διαδικασίας

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?