Ενισχυτική Διδασκαλία

Υπάρχει η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας σε περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικές ελλείψεις. Πρωταρχικό μέλημά μας σε αυτή την περίπτωση είναι η κάλυψη των μαθησιακών κενών και η συνεχής υποστήριξη των μαθητών με την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, φύλλων εργασίας και επαναληπτικών δοκιμασιών.

Επίσης παρέχεται εξειδικευμένη στήριξη για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς και τους ειδικούς παιδαγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση στοχεύουμε στη συνεχή ανατροφοδότηση, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και την καλλιέργεια της αυτενέργειας των μαθητών.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?