Υπάρχει η δυνατότητα Ενισχυτικής διδασκαλίας σε περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικές ελλείψεις αλλά και παροχής εξειδικευμένης στήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?