ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

 

ΣΤ' Δημοτικού - προετοιμασία για το Γυμνάσιο

 

Μαθήματα

Ώρες

Γλώσσα

1,5

Μαθηματικά

1,5

Σύνολο

3

 

 

Α’ Γυμνασίου

 

Μαθήματα

Ώρες

Γλώσσα

2

Αρχαία

1,5

Μαθηματικά

2,5

Ασκήσεις Εμπέδωσης της ύλης & επίλυση αποριών

1

Σύνολο

7

 

 

Β’ Γυμνασίου

 

Μαθήματα

Ώρες

Γλώσσα

2

Αρχαία

1,5

Μαθηματικά

2,5

Φυσική

2

Χημεία

1

Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης & επίλυση αποριών

1

Σύνολο

10 Γ’ Γυμνασίου

 

 

Μαθήματα

Ώρες

Γλώσσα

2

Αρχαία

1,5

Μαθηματικά

3

Φυσική

2

Χημεία

1

Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης & επίλυση αποριών

1,5

Σύνολο

11

 

 

 *Οι ώρες αναφέρονται ανά εβδομάδα

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?