Σχολική Μελέτη

 

Στα πλαίσια της καθημερινής σχολικής μελέτης με συνέπεια και αξιοπιστία προσφέρουμε:

  • Άρτια και εξατομικευμένη καθοδήγηση με σκοπό την οργάνωση και τη συστηματοποίηση της μελέτης
  • Επισήμανση των βασικών αξόνων της διδαχθείσας ύλης - Επίλυση αποριών 
  • Επίβλεψη και έλεγχο ολοκλήρωσης της μελέτης
  • Ανατροφοδότηση με συνεχή ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων
  • Καλλιέργεια αυτενέργειας και υπευθυνότητας μαθητών
  • Προετοιμασία για σχολικά διαγωνίσματα και εξετάσεις
  • Βελτιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και επίτευξη στόχων

Μαζί μας οι μαθητές κατανοούν πλήρως την ύλη τους και προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Επίσης, μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να αυτενεργούν και να οργανώνονται, δεξιότητες που στο εξής θα τους συνοδεύουν τόσο στη σχολική όσο και στην προσωπική – επαγγελματική τους πορεία. Τέλος, αξιοποιώντας με τονκαλύτερο τρόπο την φοίτησή τους κοντά μας εξασφαλίζουν ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, αθλητισμό ή άλλες δραστηριότητες!

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?