Τα τμήματα της σχολικής μελέτης λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τη 1.30 το μεσημέρι έως τις 17:00 το απόγευμα.

 

 

Με την άφιξή τους στο χώρο μας οι μαθητές ενημερώνουν τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη τους καθώς και τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Όλα αυτά καταγράφονται στο Ημερήσιο Τετράδιο Εργασιών και Επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει πολλαπλά κοινά οφέλη, αφού εξ αρχής:

  • οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η παραμονή τους στο χώρο συνιστά μια συνεπή, και συστηματικά σχεδιασμένη εκπλήρωση των σχολικών τους καθηκόντων και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας οργανώνουν τη μελέτη τους
  • οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν γνώση των σχολικών υποχρεώσεων των μαθητών και σχεδιάζουν από κοινού το πρόγραμμα μελέτης
  • οι γονείς, με την επιστροφή των παιδιών στο σπίτι, αποκτούν μια πλήρη εικόνα για την πρόοδό και επίτευξη των μαθησιακών στόχων που τίθενται κάθε σχολική ημέρα

 

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής

 

  • Η ελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων δεν μειώνει τα δίδακτρα
  • Οι μήνες των διακοπών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Πάσχα καταβάλλονται στο ακέραιο. Τα τμήματα Μελέτης λειτουργούν μεγάλο διάστημα των σχολικών διακοπών με επαναληπτικά μαθήματα καθώς και εκπαιδευτικές, δημιουργικές αλλά και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Υπάρχει η δυνατότητα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικές ελλείψεις αλλά και παροχής εξειδικευμένης στήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς.

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?