Προετοιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια

 

Το φροντιστήριο ΒΑΘΜΙΔΑ αναλαμβάνει την προετοιμασία των μαθητών της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια.

 

Προσφέρουμε:

  • Οργάνωση της ύλης
  • Υποστηρικτικό υλικό
  • Καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2020

Ε’ Δημοτικού


Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Γλώσσα

1

Μαθηματικά

1

Σύνολο

2

 

ΣΤ’  Δημοτικού

 

 

Οκτώβριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Ώρες

Γλώσσα

1,5

30

Μαθηματικά

1,5

30

Σύνολο

3

60

 

 

 

   

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?