Όροι Χρήσης

O εκπαιδευτικός οργανισμός ΒΑΘΜΙΔΑ και οι ιδιοκτήτες του (στο εξής "Εταιρεία") δημιούργησαν τον παρόντα Ιστότοπο υπό τον Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (URL) http://www.vathmida.gr (στο εξής "Ιστότοπος") με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, τις δραστηριότητές του και την εν γένει δράση του σύμφωνα με τον Καταστατικό του σκοπό και την άδεια λειτουργίας του. Η Εταιρεία δύναται να αναθέσει την διαχείριση του παρόντος Ιστότοπου σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές (στο εξής "Διαχειριστές").

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Ιστότοπου από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/ χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της σελίδας "Όροι Χρήσης" για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία διατηρεί τα πλήρη και απόλυτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απόλυτων δικαιωμάτων, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Ιστότοπου σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 σχετικά με την Προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, από τη στιγμή της δημιουργίας του, καθώς και οποιασδήποτε  άλλης εφαρμογής ή άλλου σχεδίου που θεωρείται ότι σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Κατά συνέπεια, όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου προστατεύεται από Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Εταιρεία.
Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιστότοπου και κατ' επέκταση της Εταιρεία και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στον Ιστότοπο ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.
Όλα τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Εταιρεία.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον Ιστότοπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αναπαραγωγή και ή αναδημοσίευση μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον προέρχεται από τα ίδια μέσα που παρέχονται από τον παρόντα Ιστότοπο και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής αναφορά στην πηγή προέλευσης (Ιστότοπος) με αντίστοιχο σύνδεσμο (link) σε αυτόν. Δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή προηγούμενη άδεια.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Η δυνατότητα χρήσης αυτού του Ιστότοπου από ένα χρήστη είναι προσωπική ως προς το άτομο αυτό και συνεπώς δεν μπορεί να μοιράζεται με άλλο άτομο. Αν στο χρήστη έχει δοθεί όνομα χρήστη και/ή κωδικός πρόσβασης, ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί να φυλάσσει αυτά τα στοιχεία με ασφάλεια και συμφωνεί να (i) ενημερώνει απευθείας την Εταιρεία σε περίπτωση που εντοπίσει όποια μη-εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή χρήση του προσωπικού του ονόματος και/ή κωδικού πρόσβασης και να (ii) φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από αυτή τη μη-εξουσιοδοτημένη χρήση ή γνωστοποίηση.
Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχων διαδικτυακής σύνδεσης).
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης

Οι Διαχειριστές του Ιστότοπου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
Σε καμία όμως περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση και κατά συνέπεια ευθύνη των Διαχειριστών και του Συλλόγου (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούνται τόσο οι Διαχειριστές όσο και η Εταιρεία.
Επίσης απαλλάσσονται από όποια ευθύνη απορρέει για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστότοπου, σε καμία όμως περίπτωση οι Διαχειριστές και η Εταιρεία δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του Ιστότοπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλη τοποθεσία (site) ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης των Διαχειριστών και της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Όπως είναι ευνόητο, δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως "σύνδεσμοι"). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη απορρέει για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Ο Ιστότοπος δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.
Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο ή/και περιέχει ή υποκινεί μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική, ή εθνική καταγωγή, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή των Διαχειριστών και της Εταιρείας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα των Διαχειριστών να ελέγχουν και να εγκρίνουν το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Οι Διαχειριστές έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον Ιστότοπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.
Η υποβολή οποιουδήποτε υλικού από το χρήστη θα γίνεται υποχρεωτικά με Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν ή να αρνούνται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.
Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στον Ιστότοπο, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει τον Ιστότοπο και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
  • Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
  • Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του Ιστότοπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος, οι Διαχειριστές και η Εταιρεία μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.
Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει τους Διαχειριστές χρησιμοποιώντας το e-mail επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Μεταβατικές Διατάξεις

Η Εταιρεία και οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?